Tin tức

Tham quan học tập tại Phòng Truyền thống Công nhân - Công đoàn Thành phố

2014-07-31 10:17:03

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ công nhân và người lao động thành phố về truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng phong trào CNVC-LĐ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

Sáng ngày 25/07/2014, Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức cho 19 CBCNLĐ là đoàn viên công đoàn đến tham quan, học tập tại Phòng truyền thống Công nhân – Công đoàn Thành phố. Phòng truyền thống Công nhân - Công đoàn đặt tại số 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, đây cũng là trụ sở của Liên đoàn Lao động Thành phố. Chính tại nơi này, từ năm 1952 đến 1975, các cán bộ Công vận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đã thâm nhập vào các nghiệp đoàn để lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân lao động, góp phần đẩy mạnh phong trào yêu nước chống ngoại xâm trong đô thị miền Nam. Nơi đây đã trở thành di tích lịch sử cấp thành phố.

Qua chuyến tham quan, học tập, CBCNLĐ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã được tìm hiểu về nhiều hiện vật trưng bày và hình ảnh về phong trào công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp cũng như hoạt động Công đoàn thành phố trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

 

Người viết: Hạnh Nguyên