"HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG NHẬN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY."

  • Đối với khách hàng cá nhân:

 Truy cập vào web hddt.capnuocthuduc.vn 

 - Trường hợp Khách Hàng chưa có tài khoản :

Nhấp vào ô "Đăng ký" sau đó nhập các thông tin: Danh bộ, mật khẩu (khách hàng tự tạo), điện thoại, email. Thông tin danh bộ, mật khẩu, số điện thoại bắt buộc phải nhập đủ.

 - Trường hợp Khách Hàng đã có tài khoản : 

Nhập số Danh bộ , mật khẩu đã đăng ký -> Nhấp "Đăng nhập"

Sau đó, tải hóa đơn điện tử.

  • Đối với khách hàng cơ quan, doanh nghiệp:

- Truy cập vào web hddt.capnuocthuduc.vn 

- Nhập số danh bộ, mật khẩu (Công ty cung cấp cho từng khách hàng tại Thông báo số 1238/CNTĐ - ĐGT ngày 01/07/2019). Nhấp vào ô "Đăng nhập"

- Nhập các thông tin: email, số điện thoại, đổi mật khẩu.

- Nhấp vào ô "Tiếp tục".

- Tải hóa đơn điện tử.