Tạm ngưng cung cấp nước, mở nước

Tạm ngưng cung cấp nước

Trong quá trình sử dụng nước, nếu vì lý do nào đó mà khách hàng muốn tạm ngưng sử dụng nước một thời gian ngắn thì liên hệ Đơn vị cấp nước để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết. Thủ tục bao gồm:

 • Đơn đề nghị (theo mẫu).
 • Hoá đơn tiền nước.
 • Công ty chỉ giải quyết tạm ngưng trong vòng 06 tháng. Nếu quá 06 tháng mà khách hàng vẫn chưa có nhu cầu sử dụng lại phải liên hệ Công ty để thông báo. Nếu khách hàng không thông báo và cũng không đề nghị mở nước lại để s dụng, Đơn vị cấp nước sẽ thực hiện việc ngừng dịch vụ cấp nước. Khi có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng chịu toàn bộ chi phí cho việc mở nước.

  Mở nước

 • Trường hợp khách hàng đề nghị tạm ngưng sử dụng nước, nay có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng liên hệ Đơn vị cấp nước làm thủ tục mở nước, khách hàng thanh toán chi phí đóng mở nước theo quy định.
 • Trường hợp khách hàng đề nghị trả đồng hồ nước, hoặc đã bị cắt nước do nợ tiền nước, Đơn vị cấp nước đã cắt ống, gỡ thu hồi đồng hồ nước, nay có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng liên hệ Đơn vị cấp nước để làm thụ tục mở nước, khách hàng thanh toán chi phí thiết kế lại ống ngánh theo quy định.
 • Trường hợp khách hàng đề nghị trả đồng hồ nước, hoặc đã bị cắt nước do nợ tiền nước, Đơn vị cấp nước đã cắt ống, gỡ thu hồi đồng hồ nước, huỷ danh bộ, nay có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng liên hệ Đơn vị cấp nước để làm thụ tục mở nước, khách hàng thanh toán toàn bộ chi phí tái lập danh bộ.

Thủ tục bao gồm:

 • Đơn đề nghị mở nước (theo mẫu).
 • Hoá đơn tiền nước.

- Đối với trường hợp đã huỷ danh bộ (hết hiệu lực hợp đồng), đính kèm thêm:

 • Giấy xác nhận hết nợ tiền nước.
 • Hợp đồng dịch vụ cấp nước (mẫu).
 • Bản sao sổ hộ khẩu (có chứng thực hoặc photo mang theo bản chính để đối chiếu, photo đầy đủ nhân khẩu), sổ tạm trú (nếu có).
 • Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất (có công chứng hoặc mang theo bản chính đối chiếu) đối với trường hợp nhà đã thay đổi chủ.