Tin tức

RA QUÂN THÁNG THANH NIÊN NĂM 2020

2020-03-02 10:21:05

Nhằm tăng cường ý thức, thói quen cho đoàn viên thanh niên về xây dựng và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, đồng thời góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong đơn vị, song song với việc ra quân tháng thanh niên, đoàn cũng tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” với các phần việc cụ thể như: quét rác, dọn dẹp vệ sinh, nhổ cỏ, sắp xếp vật dụng thi công và trồng lại mảng xanh khuôn viên công ty.

Việc ra quân vệ sinh đơn vị đã trở thành hoạt động thường xuyên; huy động phát huy được sức mạnh của Đoàn viên thanh niên, đem lại không gian sống trong lành cũng như góp phần giảm tối đa ô nhiễm hoặc không đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Thông qua phong trào, đây là dịp toàn Công ty thực hiện nếp sống “Công sở văn minh – sạch đẹp”, đồng thời góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Chương trình của tháng thanh niên đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và tình cảm của Đoàn viên thanh niên đối với công ty nói riêng cũng như cộng đồng và xã hội nói chung.

Người viết: Ngọc Ánh