Tin tức

HỘI NGHỊ SINH HOẠT ĐỊNH KỲ ĐẢNG BỘ CƠ SỞ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

2020-07-27 14:57:36

Ngày 24/7/2020, Đảng bộ Cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ Đảng bộ cơ sở 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Vũ Phương Thảo -  Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí là đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Tại đơn vị, tham dự có các đồng chí đồng chí là Đảng ủy viên, Đảng viên, Trưởng, phó phòng (ban, đội) Công ty và các cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (19/5/2019 - 19/5/2020).

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lâm Tứ Duy – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động Đảng bộ cơ sở 06 tháng đầu năm, nội dung trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đã nêu rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác xây dựng đảng và hoạt động của các đoàn thể. Mặc dù, trong những tháng đầu năm 2020, các hoạt động kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ công nhân lao động đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục trên địa bàn Công ty quản lý, các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đạt vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt, chỉ tiêu tỷ lệ thất thoát nước trung bình 06 tháng đầu năm giảm sâu so với đầu kỳ.

 

Cũng trong Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Hồng Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020; đồng chí Lại Văn Cường - Đảng ủy viên báo cáo tóm tắt tổng kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) giai đoạn (19/5/2019 - 19/5/2020); Hội nghị đã tuyên dương và trao giấy khen cho cá nhân điển hình là các tấm gương sáng có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, tích cực các hoạt động phong trào, tận tình phục vụ khách hàng góp phần tạo niềm tin của khách hàng đối với Công ty.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, ghi nhận những thành tích Đảng bộ đạt được trong 06 tháng đầu năm. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hứa Trọng Nghi - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm, Đảng ủy sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; đối với công tác xây dựng đảng, Đảng ủy kịp thời triển khai các văn bản, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) theo chủ đề năm 2020; phấn đấu kết nạp đảng viên mới hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng; tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; định hướng và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

          Người viết: Kim Chi