Tin tức

Đoàn Thanh niên Công ty CP Cấp nước Thủ Đức tuyên truyền Hiến pháp năm 2013

2014-07-04 14:02:40

Để Hiến pháp 2013 sớm đi vào đời sống xã hội đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, chiều ngày 02/07/2014, Đoàn cơ sở Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức đã tổ chức buổi học tập triển khai việc tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 cho toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên của Công ty. Tại buổi tuyên truyền, Thạc sĩ Liên Minh Thiện – Báo cáo viên của Trung tâm Bồi dưỡng Chính Trị Quận Thủ Đức đã báo cáo toàn bộ nội dung của Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực ngày 01/01/2014, với 11 Chương, 120 Điều, giảm 1 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới.
 
Đồng chí Thiện nhấn mạnh: Hiến pháp năm 2013 kế thừa những nội dung tiến bộ của Hiến pháp trước, đồng thời chắt lọc, tập hợp trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đặc biệt, trong Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện rất rõ việc Nhà nước ta tôn trọng thực hiện các điều ước quốc tế nói chung. Đồng thời, Hiến pháp 2013 cũng thể hiện tầm quan trọng của quyền con người, đảm bảo phù hợp với Công ước quốc tế về quyền con người mà nước ta tham gia ký kết; thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta.
Qua buổi học tập, các bạn đoàn viên thanh niên đã hiểu rõ hơn những điểm mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ-môi trường; chủ quyền tổ quốc…

 

Người viết: Thùy Linh