Tin tức

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

2020-05-20 14:48:48

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, sáng ngày 14/5/2020, Đại hội Đảng bộ Cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Emi Palace.

 

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; đồng chí Vũ Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cùng các đồng chí là đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực đổi mới, nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đề ra.

 

Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ, ghi nhận những thành tích Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, nhấn mạnh Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của đảng ủy cấp trên. Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng đảng; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng lên đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tống Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy phát biểu tiếp thu ý kiến và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí. Ngay sau khi bầu Ban Chấp hành, Đại hội đã triển khai lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã bầu đồng chí Nguyễn Tống Đăng Khoa giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hứa Trọng Nghi giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Hồng Phương giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty cùng với các thành viên của Ủy ban kiểm tra.

 

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng bầu 11 đại biểu (bao gồm 10 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết) để cùng 01 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Tống Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy cảm ơn sự tin tưởng của Đảng bộ, đồng thời hứa quyết tâm cùng Đảng ủy lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng bộ Công ty giao phó.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ xác định tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là cung cấp nước sạch an toàn, liên tục trên địa bàn gắn với việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng phù hợp với Khu Đô thị thông minh. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả đơn vị, xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc qua các năm, xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Người viết: Kim Chi