Tin tức

Công trình Thanh niên “Kiểm tra tình trạng sử dụng nước và thu nợ khó đòi”

2014-08-20 08:11:43

Thực hiện kế hoạch “Kỳ nghỉ hồng – năm 2014”; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; sáng thứ bảy, ngày 26/07/2014, Đoàn cơ sở Công ty CP Cấp Nước Thủ Đức đã ra quân thực hiện công trình thanh niên “Kiểm tra tình trạng sử dụng nước và thu nợ khó đòi” địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức.
Với sự tham gia 60 đoàn viên của Đoàn cơ sở và tổ cảm tình Đảng, trong ngày đầu tiên ra quân, các bạn đã kiểm tra tình trạng sử dụng nước của gần 700 danh bộ và thu được số tiền là 2.400.000 đồng.

 

Người viết: Thùy Linh