Tin tức

Chuyến công tác "Về nguồn" tại Khu di tích Đền Bến Dược - Củ Chi

2014-04-29 14:58:03

Ngày 12/04/2014, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức tổ chức thực hiện chuyến công tác Về nguồn tại Khu di tích Đền Bến Dược – Củ Chi nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên trong công tác giáo dục truyền thống, nêu cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc đối với thế hệ cha ông đi trước. Đồng thời triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

Tại khu di tích Đền Bến Dược, các bạn đoàn viên đã làm Lễ dâng hương tưởng nhớ đến thế hệ cha anh đã hy sinh để giải phóng dân tộc. Tại đây, các bạn đoàn viên được giới thiệu về Khu di tích Đền Bến Dược không chỉ nét đẹp của nghệ thuật mà còn chuyển tải, nhắc nhở mọi người về công lao của những người chiến sỹ cách mạng, làm cho đoàn viên thanh niên nhớ mãi về lịch sử hào hùng của dân tộc, nhớ đến những mẹ Việt Nam anh hùng, những anh hùng liệt sỹ và biết bao đồng bào đã ngã xuống “cho quê hương mình lộng lẫy sắc cờ hoa”. Sau đó, các bạn đoàn viên tổ chức Lễ Trưởng thành đoàn cho 17 đoàn viên đến tuổi trưởng thành của Đoàn cơ sở.

Tiếp theo chương trình, các bạn đoàn viên di chuyển đến Khu tái hiện Vùng giải phóng Củ Chi. Tại đây các bạn đoàn viên vừa tìm hiểu lịch sử quân và dân Củ Chi, vừa kết hợp với việc triển khai chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở. Ban tổ chức đã thu được những ý kiến đóng góp rất tích cực và đầy sáng tạo của các bạn đoàn viên thanh niên, đồng thời tạo được không khí sôi nổi gắn bó của tổ chức Đoàn và phát huy có hiệu quả công tác tập hợp thanh niên.

Chuyến đi đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích đầy ý nghĩa để các bạn đoàn viên thanh niên của Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn từ đó có thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức hoạt động trong thời gian tới.

Người viết: Thùy Linh