Tin tức

Thông báo về việc thay đổi thông tin địa chỉ trên hoá đơn tiền nước

2021-03-05 10:59:01

Kính gửi: Quý khách hàng

- Căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quỵết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ công văn số 5081/UBND-VX ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ công văn số 333/CTTPHCM-TTHT ngày 18/01/2021 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc thay đổi thông tin trên hóa đơn có nêu rõ việc các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải chủ động cài đặt phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên hóa đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành chánh mới.

Để việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức khi chuyển đổi lên Thành phố Thủ Đức; Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức xin thông báo đến Quý khách hàng về việc điều chỉnh toàn bộ thông tin địa chỉ trên hóa đơn tiền nước do việc thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

Kể từ hóa đơn kỳ 3/2021 Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức sẽ tiến hành cập nhật toàn bộ dữ liệu địa chỉ cũ của khách hàng sang dữ liệu mới theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quý khách hàng có nhu cầu biết thêm thông tin có thể trao đổi trực tiếp với các nhân viên Ghi Thu để được giải thích thêm hoặc truy cập trang website Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức tại địa chỉ: www.capnuocthuduc.vn hoặc qua số điện thoại 19001012 để được hướng dẫn.

Trân trọng.

Xem chi tiết văn bản tại đây.