Tin tức

Thông báo về việc thay đổi ngày ghi chỉ số đồng hồ nước

2020-07-17 09:35:58

Kính gửi: Quý khách hàng

Trước hết, Công ty Công ty cổ phần Cấp nước Thủ đức cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua. Nhằm phục vụ công tác quản lý, Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi ngày ghi chỉ số đồng hồ nước kể từ kỳ 08/2020 như sau:

  • Thay đổi lộ trình ghi chỉ số đồng hồ nước từ 8 đợt ghi số thành 14 đợt ghi số, thời gian ghi chỉ số bắt đầu vào ngày 16 hàng tháng.
  • Công ty giữ nguyên định mức khách hàng theo số lượng nhân khẩu đã đăng ký tại kỳ 08/2020.
  • Đối với các đồng hồ nước cỡ lớn ( từ 40 ly trở lên), Công ty không thay đổi ngày ghi chỉ số nước so với kỳ 07/2020.

              Rất mong nhận được sự hỗ trợ tích cực của Quý khách hàng.

              Trân trọng thông báo.