Tin tức

Thông báo về việc tạm ngưng các dịch vụ trực tuyến để bảo trì hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin

2021-03-10 14:29:19

Kính gửi: - Quý khách hàng

- Các đon vị thu hộ tiền nước

Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đơn vị thu hộ tiền nước trong thời gian vừa qua.

Để đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định và liên tục, Công ty thực hiện công tác bảo trì hệ thống công nghệ thông tin. Trong thời gian đó, các dịch vụ trực tuyến sẽ bị tạm ngưng. Công ty trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và các đơn vị thu hộ các nội dung sau:

  1. Các dịch vụ trực tuyến tạm ngưng bao gồm:

-            Thanh toán tiền nước thông qua các đơn vị thu hộ

-            Dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử.

-            Tổng đài chăm sóc khách hàng (19001012).

-            Các dịch vụ đăng ký hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin,... trên cổng thông tin điện tử (www.capnuocthuduc.vn).

  1. Thòi gian tạm ngưng:

-            Từ 17 giờ 00, thứ sáu, ngày 12 tháng 03 năm 2021.

-            Đến 07 giờ 00, thứ hai, ngày 15 tháng 03 năm 2021.

Trong thời gian trên, khách hàng có nhu cầu báo bể vui lòng liên hệ số điện thoại: 028.38960240 để được phục vụ.

Mong Quý khách hàng thông cảm về sự bất tiện này.

Chi tiết văn bản (bấm vào đây)