Tin tức

Thông báo về việc đính chính thông tin gửi tin nhắn nhắc nợ tiền nước

2021-03-16 14:59:21

Kính gửi Quý Khách hàng,

Ngày 15/03/2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức gửi tin nhắn nhắc nợ tiền nước khách hàng đến kỳ 03/2021. 

Trong quá trình tạo lập dữ liệu để gửi tin nhắn khách hàng sai nội dung, như sau:

− Nội dung thông tin chưa đúng: “thanh toán tiền nước trước ngày 15/02/2021."
− Nội dung thông tin đính chính: “thanh toán tiền nước trước ngày 22/03/2021."

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đính chính thông tin. Mong Quý khách hàng thông cảm về sự bất tiện này.