Tin tức

Thông báo về việc điều chỉnh giá nước theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TPHCM

2020-12-28 10:29:10