Tin tức

Hội nghị đối thoại định kỳ lần III năm 2014

2015-01-06 09:52:58

Hội nghị Đối thoại định kỳ lần III năm 2014

Căn cứ kế hoạch số 1907/KH-CNTĐ-TCHC ngày 18/12/2014 về việc tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ lần 3 năm 2014.

Thực hiện đúng theo tinh thần và nội dung Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc thực hiện Quy chế  dân chủ tại nơi làm việc.

Căn cứ Quy định số 4030/QĐ-CNTĐ-TCHC ngày 18/04/2014 về việc tổ chức đối thoại định kỳ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. 

Sáng ngày 30/12/2014, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ lần 3 năm 2014. Chủ trì hội nghị là ông Huỳnh Tuấn Anh – Giám đốc Công ty.

Tại buổi đối thoại, Ban lãnh đạo Công ty đã lắng nghe các ý kiến, phản ánh, kiến nghị và đề xuất của người lao động trong công ty. Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công ty, Công Đoàn và Người lao động cùng trao đổi, thảo luận và giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh và việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể.  

Sau hơn hai giờ làm việc, Hội nghị Đối thoại định kỳ lần 3 năm 2014của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đứcđã thông qua các nội dung đối thoại  của người lao động và người sử dụng lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015. Những thắc mắc, kiến nghị của người lao động đều được ghi nhận và giải quyết thấu đáo, giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Người viết: Hạnh Nguyên