Tin tức

Hội nghị Đối thoại định kỳ lần 2 năm 2014

2014-09-24 09:05:52

Hội nghị Đối thoại định kỳ lần 2 năm 2014

Căn cứ kế hoạch số 1004/KH-CNTĐ-TCHC ngày 01/08/2014 về việc tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ lần 2 năm 2014.

Thực hiện đúng theo tinh thần và nội dung Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc thực hiện Quy chế  dân chủ tại nơi làm việc.

Căn cứ Quy định số 4030/QĐ-CNTĐ-TCHC ngày 18/04/2014 về việc tổ chức đối thoại định kỳ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. 

Sáng ngày 19/9/2014, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ lần 2 năm 2014. Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Xuân Cầu – Giám đốc Công ty.

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn, CBCNLĐ đại diện cho 12 phòng, ban, đội đã trao đổi, thảo luận, bàn bạc các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, cùng nhau đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2014. Hội nghị cũng thống nhất một số vấn đề liên quan đến quyền lợi cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao đông và  người sử dụng lao động.

Sau hơn hai giờ làm việc, Hội nghị Đối thoại định kỳ lần 2 năm 2014của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đứcđã thông qua các nội dung đối thoại  của người lao động và người sử dụng lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014.

 

Người viết: Hạnh Nguyên