Tin tức

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014

2014-05-26 14:03:16

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014

Sáng ngày 08/5/2014, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014. Tham dự hội nghị, về phía Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Dụ – Phó Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quốc Vương – Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thúy Nương – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2013. Trong năm qua, Chính quyền và Công đoàn Công ty đã phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người lao động; thực hiện tốt quy chế trả lương trả thưởng, chế độ bảo hiểm, phân phối lợi nhuận; công khai phương án, kế hoạch SXKD của Công ty để người lao động tham gia góp ý, thảo luận, đề ra các giải pháp trong sản xuất cùng nhau thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo thu chi quỹ phúc lợi năm 2013 và dự kiến sử dụng quỹ phúc lợi năm 2014; nghe báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tiến hành bầu thành viên tham gia đối thoại định kỳ và phát động phong trào thi đua năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

  • Sản lượng nước cung cấp: 50.190.000 m3

  • Doanh thu tiền nước: 451,533 tỷ đồng

  • Tỷ lệ thực thu: 99%

  • Thi công gắn mới ĐHN: 12.000 cái

  • Thay đồng hồ nước các cỡ: 15.030 cái

  • Tỷ lệ thất thoát nước: giảm 1,5% so với năm 2013

  • Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: 95,04%

Người viết: Hạnh Nguyên