Tin tức

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2014-04-29 15:04:52

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Công văn số 876-CV ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Thành ủy về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2014; Đảng ủy công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” với 57 đồng chí là cán bộ, đảng viên, trưởng phó phòng, ban, đội, tổ trưởng sản xuất, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tham dự.

Với sự báo cáo sinh động của Thạc sĩ Phạm Quang Thiều – Phó Trưởng khoa Dân vận trường cán bộ Thành phố với nhiều nội dung phong phú, mang tính giáo dục, thiết thực. Các nội dung đã được đi sâu phân tích như về tinh thần trách nhiệm và sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm; các tiêu chuẩn đối với bản thân, đối với công việc và các chuẩn mực đối với mọi người…

Sau buổi báo cáo, mỗi cán bộ, đảng viên đã tự xây dựng cho mình ý thức tu dưỡng giữ gìn đạo đức, có lối sống giản dị, lành mạnh; tự rèn luyện bản thân, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm nhất là trong nhiệm vụ công tác.Người viết: Kim Dung