Tin tức

Học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng, khóa XI

2015-08-04 09:40:24

Học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng, khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 05/6/2015 của Thành ủy về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, ngày 14/07/2015, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức buổi học tập, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XI dành cho cán bộ, đảng viên Công ty.

Tại buổi học tập, Thạc sĩ Phạm Quang Thiều - Phó Trưởng khoa Dân vận trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - đã truyền tải các vấn đề được định hướng trong Hội nghị, cụ thể là phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau buổi học tập, mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 11, khóa XI để thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền.

 

Người viết: Hạnh Nguyên