Tin tức

Báo cáo chuyên đề "Về tình hình biển Đông"

2014-06-25 08:53:26

Báo cáo chuyên đề "Về tình hình biển Đông"

Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, công nhân lao động công ty hiểu thêm về tình hình tại biển Đông; ngày 18/6/2014, Đảng ủy công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về tình hình biển Đông với sự tham dự của 66 cán bộ, đảng viên, Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, tổ trưởng tổ Công đoàn công ty.

Qua hơn 2 giờ báo cáo, Trung tướng Trần Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Đô đốc, chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam đã thông tin một số nội dung về biển Đông như: những bằng chứng lịch sử về chủ quyền biển đảo, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, về những chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay…

Sau buổi chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên càng hiểu rõ hơn vấn đề biển đảo hiện nay và tuyên truyền vận động quần chúng cùng thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực hướng về biển đảo.

                                                                                      

Người viết: Kim Dung