Tin tức

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ 02 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2

2023-05-18 14:38:06

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025; Sơ kết 02 năm thực hiện kết luận 01-kl/tw; Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Đảng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên, đại diện các phòng ban, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty và các gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn năm 2021 - 2023.

Toàn thể Hội nghị đã được theo dõi video clip báo cáo những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2021 – 2023. Qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2023, đơn vị đã có 129 sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng tại Công ty, trong đó có 03 giải pháp được công nhận cấp Tổng Công ty, 05 giải pháp được Hội đồng Khoa học Công nghệ Tổng Công ty công nhận. Bằng các giải pháp, sáng kiến thiết thực nhằm hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, các tập thể và cá nhân điển hình đã đóng góp rất nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị.

Đồng chí Dương Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV phát biểu chúc mừng những thành tích đã đạt được của đơn vị trong giai đoạn vừa qua, đồng thời phát biểu chỉ đạo đơn vị không ngừng phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong công tác giữ vững đoàn kết nội bộ góp phần nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Tống Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức phát biểu: "xin trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Dương Hồng Nhân và sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, định hướng công ty phát triển bền vững, đáp ứng nhiệm vụ chính trị về phát triển đô thị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện 03 Chương trình mục tiêu của Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025".

Bà Phạm Thị Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua chuyên đề: Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, thi đua lập thành tích chào mừng 18 năm thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (24/5/2005 – 24/5/2023) và Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (21/6/2005 – 21/6/2023).

Các Phòng chức năng thực hiện cam kết thi đua.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã quyết định khen thưởng cho 78 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (19/5/2022-19/5/2023), Chính quyền đơn vị tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 51 Cán bộ Công nhân lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2023.

Người viết: Phong Vũ