Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0304803601 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 18/01/2007